Skip to content

آموزش تنظیم آینه دستگاه لیزر

آموزش

برای تنظیم آینه لیزر به شکل کلی چند پارامتر مورد نظر است. باید توجه داشت این کار در فضای سه بعدی انجام می‌شود و تحلیل کامل آن برای هر فرد کار آسانی نیست و به تجربه نیاز دارد اما با اعمال برخی محدودیت‌های حرکتی در دستگاه لیزر که توسط کارشناس طراح دستگاه لیزر انجام می‌شود.

اعمال برخی بُعد‌های حرکتی توسط پیچ‌ها و نگه‌دارنده‌ها برای اپراتور حذف شده و یک بار توسط کارشناس نصب و راه اندازی تنظیم و (در صورت صرف نظر از استهالک و دست‌کاری غیر‌متعارف) برای همیشه ثابت و بدون نیاز به تغییر می‌ماند.

قسمتی که اپراتور می‌تواند برای تنظیمات آینه لیزر به کار بگیرد پیچ‌های تنظیم و جهت‌دهی بازتاب هر آینه لیزر نسبت به دیگری و در نهایت لنز است. معمولا هر آینه سه عدد پیچ تنظیم دارد که یک عدد در بالای آینه لیزر و دو عدد در پایین قرار دارند.

نمای پشت آینه

پیچ تنظیم ارتفاع آینه لیزر

اگر پیچ سمت بالا به سمت چپ‌گرد یا راست‌گرد چرخانده شود سر آینه لیزر به سمت جلو یا عقب حرکت می‌کند به همین سبب بازتاب آینه نیز پرتو لیزر به سمت بالا و پایین حرکت می‌کند.

پیچ تنظیم ارتفاع آینه لیزر

پیچ‌های تنظیم آینه دستگاه لیزر به چپ و راست

پیچ‌های پایین آینه لیزر به شکل متقارن عمل می‌کنند یعنی اگر پیچ راست در جهت بسته شدن چرخانده شود آینه به سمت راست جلو آمده و پرتو بازتاب به سمت چپ حرکت می‌کند و اگر پیچ در جهت باز شدن چرخانده شود آینه به سمت چپ به عقب حرکت می‌کند به شکل متقارن اگر پیچ چپ در جهت بسته شدن چرخانده شود آینه لیزر به سمت چپ جلو آمده و پرتو بازتاب به سمت راست حرکت می‌کند و اگر پیچ در جهت باز شدن چرخانده شود آینه به سمت راست به عقب حرکت می‌کند.

شماره حالتشرح تغییراتتغییر شکل آینه لیزرتغیرات پرتو لیزر
1پیچ بالا در جهت بسته شدن بچرخدسر آینه لیزر پایین می آیدپرتو لیزر پایین می رود
2پیچ بالا در جهت باز شدن بچرخدسر آینه لیزر باال می آیدپرتو لیزر بالا می رود
3پیچ راست در جهت بسته شدن بچرخدآینه لیزر به چپ زاویه می گیردپرتو لیزر به چپ می رود
4پیچ راست در جهت باز شدن بچرخدآینه لیزر به راست زاویه می گیردپرتو لیزر به راست می رود
5پیچ چپ در جهت بسته شدن بچرخدآینه لیزر به راست زاویه می گیردپرتو لیزر به راست می رود
6پیچ چپ در جهت باز شدن بچرخدآینه لیزر به چپ زاویه می گیردپرتو لیزر به چپ می رود

آینه از نمای بالا

یکی از مهم‌ترین نکات در تنظیم آینه لیزر هم‌راستا بودن پرتو با حرکت محور است اگر پرتو موازی خط حرکتی محور نباشد با حرکت کردن محور انحراف پرتو افزایش می‌یابد لذا هدف اصلی از تنظیم آینه هم‌راستایی پرتو لیزر با سیستم مکانیکی ست.

آینه لیزر برای نصب نیاز به تنظیم دارد که در قسمت اول از مجموعه آموزش تنظیم آینه دستگاه لیزر برایتان راجع به پیچ تنظیم آینه دستگاه لیزر صحبت کردیم. همان‌طور که مشخص است دو آینه لیزر روی دستگاه برش لیزر جهت انتقال پرتو تا هد روی ماشین قرار دارند. آینه لیزر اول که به نام آینه ثابت یا آینه محور Y شناخته می‌شود جلوی تیوب لیزر قرار می‌گیرد و وظیفه انتقال لیزر تا آینه لیزر دوم که آینه متحرک یا آینه محور X نام دارد را به عهده دارد فاصله مناسب این آینه تا تیوب دستگاه لیزر 5 سانتی‌متر است.

هم‌راستا بودن پرتو با حرکت محور

در تنظیم آینه لیزر قرار گرفتن اشعه لیزر در وسط آینه لیزر کمک شایانی در جلوگیری از تلفات می‌کند. البته این موضوع بدین معنی نیست که قرار گرفتن پرتو در حول نواحی مرکزی آینه لیزر نشان دهنده‌ی تنظیم نبودن آن باشد. این موضوع صرفا برای بهینه‌‎سازی مورد نظر است.

برای تنظیم کردن آینه ها آینه اول (Y) بعد از مطمئن شدن از قرارگیری در فاصله مناسب از تیوپ لیزر باید محور Y را تا حد امکان به انتهای دستگاه لیزر یا بالای میز حرکت داد سپس با استفاده از یک چسب کاغدی یا آکرولیک جهت نشان دادن محل برخورد روی آینه لیزر متحرک X قرار داد.

قرار گرفتن اشعه لیزر در وسط آینه

در این حالت با زدن کلید پالس یا آتش (Fire or Pulse) یک پرتو با طول زمانی مشخصی به آینه لیزر اول برخورد کرده و بازتاب آن روی آینه لیزر دوم نمایان می شود. این علامت می تواند به شکل یک سوختگی روی چسب کاغذی یا لکه ای سفید رنگ روی اکرولیک شفاف باشد. در این حالت دو آینه لیزر کم‌ترین فاصله را با یکدیگر دارند لذا محل برخورد پرتو به آینه X به عنوان مرجع تعیین شده و در مرحله بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای تنظیم بهتر و دقیق‌تر پیشنهاد می‌شود تنها از یک پالس با زمان کوتاه استفاده کنید که سوختگی یا اثر زیادی به جا نگذارد این امر کمک می‌کند جابه جایی محل برخورد پرتو در فواصل دورتر به راحتی قابل تشخیص باشد.

در ادامه مجموعه آموزش‌های تنظیم آینه دستگاه لیزر، توضیحات و آموزش تکمیلی برای شما آورده شده. بعد از علامت گذاری در نزدیک‌ترین نقطه آینه‌های لیزر نسبت به یکدیگر می‌بایست آینه‌ها تا حد امکان از هم‌دیگر دور شوند و دوباره یک پالس جهت علامت گذاری ارسال شود. باید توجه داشت که محل برخورد دوم دقیقا روی محل برخورد اول قرار بگیرد. در دستگاه‌های لیزر که تنظیمات به شدت به هم خورده، ممکن است برخورد نقطه‌ی دوم اتصال روی آینه لیزر قرار نگیرد لذا به جای این که در دورترین نقطه پالس اعمال شود، باید در فواصل کوتاه‌تری پالس اعمال شده و میزان انحراف پرتو تعیین و اصلاح شود.

پالس با زمان کوتاه

آینه‌ها تا حد امکان از هم‌دیگر دور شوند

در شکل زیر به عنوان مثال محل برخورد پرتو دوم نسبت به پرتو اول مشخص شده که کمی به سمت راست و بالا منحرف شده است لذا می‌بایست نقطه دوم به وسیله‌ی پیچ‌های تنظیم روی نقطه اول منطبق شود.

محل برخورد پرتو دوم نسبت به پرتو اول

در مرحله اول می‌بایست پرتو به سمت پایین و در مرحله دوم به سمت چپ حرکت کند تا هر دو نقطه بر هم منطبق شود. برای پایین آمدن پرتو می‌بایست پبچ تنظیم بالا را در جهت باز شدن حرکت داد تا به میزان مورد نیاز سر آینه لیزر به سمت عقب حرکت کند.

در مرحله بعد می‌بایست با توجه به وضعیت پیچ‌های پایین پیچ سمت راست را کمی در جهت بسته شدن چرخاند که سمت راست آینه لیزر به سمت چپ زاویه پیدا کند یا این که پیچ سمت چپ را در جهت باز شدن چرخاند که سمت چپ آینه لیزر به سمت عقب زاویه کمتری پیدا کند. بعد از تنظیم کردن آینه لیز محور Y، نوبت به آینه محور X می‌رسد در این مورد نیز می‌بایست مطابق عملیات انجام شده روی محور Y همان اقدامات به عمل آید یعنی ابتدا محور Y به وسط میز جهت تنظیم و دسترسی راحت به پیچ‌های تنظیم پشت آینه متحرک منتقل شود سپس هد لیزر باید به نزدیک‌ترین نقطه با آینه متحرک قرار گیرد.

پیچ‌های پایین پیچ سمت راست

سپس با یک پالس علامتی جهت مشخص شدن نقطه برخورد پرتو با هد اعمال می‌کنیم و هد لیزر را به دور ترین نقطه از آینه محور X منتقل می‌کنیم. در این هنگام بهتر است از تغییرات در موقعیت محور Y خودداری کنید چرا که در صورت عدم تنظیم صحیح محور Y این تغییرات باعث بروز خطا در تنظیم محورX می‌شود.

مشخص شدن نقطه برخورد پرتو

در صورتی که درباره تنظیم آینه دستگاه لیزر با مشکل مواجه شدید و یا سوالی در این زمینه دارید، آن را از طریق قسمت نظردهی اعلام بفرمایید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخ‌گوی شما باشند.

خرید بهترین آینه دستگاه لیزر

شرکت روتک با تضمین موجودی قطعات یدکی برای دستگاه‌های برش لیزری در خدمت شما مشتریان عزیز است.

برای آشنایی با شیوه کار آینه دستگاه لیزر، جزئیات و نکات کاربردی آن ها می توانید به صفحه وبلاگ مراجعه کنید؛ همچنین برای اطلاع از قیمت آینه دستگاه لیزر برش و حکاکی و دریافت مشاوره رایگان برای خرید می توانید با شماره 90 000 480 021 شرکت روتک تماس حاصل فرمایید.

نوبت توست تا با استفاده از دستگاه برش لیزر با کیفیت روتک، کسب و کار خود را ارتقا بدی.

حرکت پیچ‌های پایین آینه لیزر به چه شکل است؟

پیچ‌های پایین آینه لیزر به شکل متقارن عمل می‌کنند.

مهم‌ترین نکته در تنظیم آینه لیزر چیست؟

هم‌راستایی پرتو با حرکت محور است؛ اگر پرتو موازی خط حرکتی محور نباشد با حرکت محور انحراف پرتو افزایش می‌یابد لذا هدف تنظیم، هم‌راستایی پرتو لیزر با سیستم مکانیکی است.

7 comments on “آموزش تنظیم آینه دستگاه لیزر”

یاسر رحمانی

با سلام و اظهار تشکری از این صفحه بسیار زیبای تان، از کابل افغانستان با شما در تماس شدم، ما یک دستگاه لیزر داریم که هر دو یا سه روز باید تمام آینه هایش را تنظیم کنیم و زمانیکه دستگاه تنظیم شود از سرعت ۱۵ به بالا نمی تونه ام دی اف سه میل رو برش بزنه ، متاسفانه مدت زیادی میشه نتونستیم این مشکل رو حل کنیم، اگر لطف کنید در این قسمت همکاری کنید ممنون می شویم
در ضمن ما یک هدنوزل و آینه نیاز داریم قیمتش را لطف کنید، و همچنین حساب بانک صادرات تا بتونیم از کابل برای تون وجه را واریز کنیم ، ممنون منتظر جواب تون می باشم ، قربان شما

ادمین وب سایت روتک

با سلام خدمت شما با توجه به مواردی که فرمودید پارامترهای زیادی فرمودید باید موارد زیر را بررسی کنید 1- توان تیوب لیزر و طول عمر آن 2- سلامت پاور تیوب لیزر 3- کیفیت آینه ها و عدم مخدوشی در سطوح آبکاری شده 4- کیفیت و سلامت لنز و تنظیم ارتفاع فوکوس و در نهایت مطمئن شدن از تنظیمات مین برد نظیر ماکزیمم پاور و محدودیت سرعت ها.
سایر درخواست های شما به واحد فروش جهت پیگیری اعلام شد.

abbas kashef

با سلام
اگر امکان دارد اموزش تصویری برای تنظیم ایینه لیزر را هم در سایت قرار دهید
باتشکر

ادمین وب سایت روتک

سلام حتما. در صورتی که بعد از خواندن مقاله سوالی داشتید می توانید با از متخصصین روتک مشاوره و راهنمایی رایگان دریافت نمایید. 48000090-021

شهرام

سلام وقتی من طرح رو میز کار میزارم قسمت جلویی دستگاه کامل برش میخوره ولی قسمت عقب سایه میندازه مشکل از تنظیم ایینه هاست؟ میز کار و دستگاه تراز هست

ادمین وب سایت روتک

سلام. مشکل از تنظیم آیینه شماست به احتمال زیاد.

ارسال دیدگاه

captcha