آینه دستگاه لیزر

آینه دستگاه لیزر

آینه دستگاه لیزر

آینه لیزر، جزو قطعات اپتیک (نوری) دستگاه لیزر است که وظیفه انتقال نور لیزر بدون افت توان و رساندن آن به هد برای هدایت روی متریال را دارد؛ اگر آینه‌ها دارای کیفیت مناسبی باشند، این افت توان به حداقل می‌رسد.

1

آینه لیزر سیلیکونی

1

آینه لیزر فلزی