نازل هد لیزر

نازل هد لیزر

نازل هد لیزر یکی از قطعات یدکی دستگاه لیزر است که نقش مهمی در پایداری و عدم ایجاد اختلال قدرت پرتو لیزر دارد.

نازل هد لیزر به خروج سریع گاز، دوده و غبار کمک می‌کند؛ از طرفی از برگشت پلیسه به داخل هد جلوگیری کرده و محافظ مناسبی برای لنز دستگاه لیزر است.

از وظایف دیگر این قطعه کنترل مساحت و اندازه انتشار گاز است که روی کیفیت پرتو لیزر تاثیر بسزایی دارد.

1

نازل هد جوشکاری

1

نازل هد لیزر فایبر

1

نازل هد CO2