Skip to content

6 دلیل عدم برش لیزر فایبر

آموزش

با توجه به کاربرد گسترده و روزافزون دستگاه ليزر برش فلزات، گاهی ممکن است در فرایند برش مشکلاتی به وجود بیاید؛ به نظر شما علت برش ندادن فلزات با دستگاه برش لیزری چیست؟

در این مقاله 6 دلیل عدم برش لیزر فایبر را هنگام برش لیزری بررسی می‌کنیم:

افت قدرت لیزر

قدرت لیزر دستگاه ليزر فلزات در طول زمان به دلیل استفاده طولانی‌مدت کم می‌شود؛ در این صورت هر چه قدرت لیزر کمتر باشد، احتمال برش قطعات فلزی کاهش می‌یابد.

آلودگی لنزها و آینه‌ها

اجزای اپتیک شامل لنزهای collimating ،focusing و … است که در مدت‌زمان طولانی در محیط آلوده یعنی در معرض تراشه‌ها و دوده‌های حاصل از برش متریال قرار دارند؛ در این حالت، پس‌مانده‌های ناشی از برش روی این اجرا باقی می‌ماند که در نهایت موجب کاهش قدرت اجزای لیزر و در نتیجه برش غیر قابل نفوذی خواهد شد.

آلودگی لنزها و آینه‌ها

اشکال‌زدایی نقطه نوری غیرقابل‌قبول

نقطه نوری اشعه لیزر دستگاه ليزر فلزات یکی از مهم‌ترین عواملی است که در کیفیت برش اثر می‌گذارد؛ بنابراین اگر اشکال‌زدایی در نقطه برش لیزری طبق استانداردهای لازم انجام نشود، برش صورت نخواهد گرفت.

سرعت زیاد برش لیزری

یکی از دلایل دیگر عدم برش لیزر فایبر، سرعت برش لیزری زیاد بیش از حد استاندارد است که قطعا برش ناقصی را در دستگاه برش لیزر ایجاد می‌کند.

ضخامت صفحه پردازش شده بیش از حد تجهیزات

ضخامت متریال‌ها برای برش لیزری فایبر با استفاده از سورس لیزر فایبر نیاز به قدرت لیزر متفاوتی دارند؛ بنابراین اگر ضخامت بیش از حد باشد، تجهیزات لیزری توان و قدرت برش لیزری را نخواهد داشت.

Laser Fiber Cutting Machine 2

زیاد نبودن فشار گاز کمکی

دستگاه ليزر برش فلزات هنگام برش باید دارای گاز کمکی باشد؛ این گاز باید تحت‌فشار قرار گیرد تا تراشه‌های حاصل از برش متریال را کاملا دور کند.

زمانی که فشار هوا به سطح مشخصی نرسد، تراشه‌های باقی‌مانده به‌سختی حذف می‌شود و وضعیت غیر قابل نفوذی ایجاد می‌شود.

افزایش فشار هوا تا حد استانداردی می‌تواند سرعت برش را افزایش دهد؛ اما اگر فشار گاز لیزر از حد مجاز عبور کند، فشار هوا باعث کاهش سرعت برش خواهد شد.

Laser Fiber Cutting Machine 3

دلایل عدم برش لیزر فایبر چیست؟

افت قدرت لیزر
آلودگی لنزها و آینه‌ها
اشکال‌زدایی نقطه نوری غیرقابل‌قبول
سرعت زیاد برش لیزری
ضخامت صفحه پردازش شده بیش از حد تجهیزات
زیاد نبودن فشار گاز کمکی

افت قدرت لیزر چگونه سبب عدم برش می‌شود؟

قدرت لیزر دستگاه برش در طول زمان به دلیل استفاده طولانی‌مدت کم می‌شود؛ در این صورت هر چه قدرت لیزر کمتر باشد، احتمال برش قطعات فلزی کاهش می‌یابد.

آیا آلودگی لنزها و آینه‌ها باع عدم برش فایبر می‌شود؟

لنزها در مدت‌زمان طولانی در محیط آلوده یعنی در معرض تراشه‌ها و دوده‌های حاصل از برش متریال قرار دارند؛ در این حالت، پس‌مانده‌های ناشی از برش روی این اجرا باقی می‌ماند که در نهایت موجب کاهش قدرت اجزای لیزر و در نتیجه برش غیر قابل نفوذی خواهد شد.

سرعت زیاد برش چگونه موجب عدم برش فایبر می‌شود؟

یکی از دلایل دیگر عدم برش لیزر فایبر، سرعت برش لیزری زیاد بیش از حد استاندارد است که قطعا برش ناقصی را در دستگاه لیزر ایجاد می‌کند.

ارسال دیدگاه

captcha