Skip to content

یک دستگاه 90*130 دارم که دچار اشکالی متفاوت شده، توان خروجی دارم و قدرت تیوب به هیچ عنوان کم نشده است اما مانند گذشته کار ما را یا برش نمی دهد و یا خوب نمی برد. مشکل در چیست؟

آموزش

این مشکل می تواند مرتبط با عدم تراز بودن میز دستگاه لیزر، خرابی یا عدم تنظیم صحیح آینه ها و لنز و یا خرابی پاور باشد البته مواردی در همین راستا از مشکل تیوب لیزر نیز مشاهده شده است که نیازمند تست تیوب با دستگاه می باشد.

ارسال دیدگاه

captcha