Skip to content

می خواستم بپرسم چرا در هنگام برش دستگاه لیزر قسمت دور را خیلی بهتر از نزدیک برش می دهد؟

آموزش

این ایراد در مرحله ی اول می تواند در تنظیم نبودن آینه ها باشد و در مرحه ی دوم فاصله کانونی و یکسان بودن این فاصله در تمامی نقاط میز چک شود در صورت صحیح و درست بودن این موارد احتمال خرابی تیوب لیزر  وجود دارد و تیوب نیاز به چک شدن دارد.

 

صفحات مرتبط:

عدسی دستگاه لیزر

آینه لیزر

تنظیم آینه

ارسال دیدگاه

captcha