Skip to content

تا الان دو بار لولای درب دستگاه لیزر در حال بسته بودن شکسته است. علت چیست؟

آموزش

اصولا لولای درب دستگاه لیزر در حالت بسته دچار شکستگی نمی شود مگر اینکه در حالت باز بودن دچار ترک شده باشد و هنگام بسته شدن به علت فشار جک ها از هم باز شود.
اگر جک های دستگاه لیزر را تعویض نموده اید از توان آنها نسبت به وزن درب مطمئن شوید.

ارسال دیدگاه

captcha