Skip to content

دلیل ریست شدن دستگاه وسط کار؟

آموزش

سلام اول طرح چک شود. سپس چک کنید که زمان دانلود ارور داده نشود سپس مین برد باید مورد بررسی قرار گیرد.

ارسال دیدگاه

captcha