Skip to content

دستگاه لیزر من هنگام حکاکی تصویر یا نوشته را خط خط حک می کند یعنی بین خطوط حک فاصله می مونه علتش چیه؟

آموزش

این مساله از طریق نرم افزار قابل حل می باشد و بسته به نرم افزار شما با نام های Scan Jape و Interval و… به عنوان گزینه درج شده است که قابلیت کم کردن و بیشتر کردن این فواصل با توجه به کیفیت کار وجود دارد.

ارسال دیدگاه

captcha