Skip to content

دستگاه لیزر ما قسمت بالایی کار برش نمی زنه ولی پایین کار کامل می بره ایراد از کجاست؟

آموزش

این ایراد در مرحله ی اول می تواند در تنظیم نبودن آینه ها باشد و در مرحه ی دوم فاصله کانونی و یکسان بودن این فاصله در تمامی نقاط میز چک شود در صورت صحیح و درست بودن این موارد احتمال خرابی تیوب لیزر وجود دارد و تیوب نیاز به چک شدن دارد.

 

صفحات پیشنهادی:

آینه لیزر

ارسال دیدگاه

captcha