Skip to content

دستگاه شفنگ 1390 دارم که min power و max power در داخل دستگاه روی 98% تنظیم شده آیا باید غیر این که تنظیمات در نرم افزار تنظیم میشه باید این اعداد را با توجه به کارهای مختلف تغییر داد یا این که باید ثابت باشه ؟

آموزش

سلام MIN POWER  و MAX POWER  که بروی نمایشگر دستگاه برش لیزری وجود دارد مشخص کننده حداقل و حداکثر توانی است که امکان استفاده از تیوب لیزر وجود دارد که به طور معمول حداقل روی %2 و حداکثر روی 98% تنظیم می شود.

ارسال دیدگاه

captcha