Skip to content

در صورت خرید دستگاه ۱۳۰/۹۰ از شرکت به علت ورودی کوچک محل دفتر کار نیاز به باز کردن و اسمبل مجدد دستگاه خواهیم داشت. هزینه ی اسمبل کردن و راه اندازی مجدد دستگاه به عهده خریدار خواهد بود؟

آموزش

دستگاه 90*130 بعد از خروج از پالت دارای طول 190 سانتی متر و عرض 150 سانتی متر و ارتفاع 95 می باشد که در صورت باز کردن چرخ ها این ارتفاع به 90 سانتی متر می رسد اگر عرض درب ورودی شما به این مقدار می باشد می توان دستگاه را بدون باز کردن به صورت کتابی وارد محل کرد. باز کردن قاب دستگاه لیزر به جهت اینکه احتمال از کالیبره خارج شدن ریل و محور ها وجود دارد توصیه نمی شود و مسئولیت این کار با مشتری می باشد.

 

 

ارسال دیدگاه

captcha