Skip to content

جدیدا بجای دایره، بیضی برش میده یا بجای مربع، مستطیل برش میده. مشکل کار از کجاست؟

آموزش

سلام احتمال خیلی زیاد مشکل شما از تنظیم نبودن قطر ها و تسمه های سمت چپ و راست می باشد و با تنظیم یکنواخت بودن سمت چپ و راست احتمال رفع این مشکل وجود دارد.

ارسال دیدگاه

captcha