Skip to content

بنده میخوام با دستگاه لیزر کار سری کاری انجام بدم و ممکنه کل شبانه روز روشن بمونه آیا میتوان با دستگاه لیزر این کار را انجام داد؟

آموزش

دستگاه لیزری كه طراحی درستی از لحاظ مكانیكی و الكتریكی داشته باشه چرخه كاری ١٠٠ درصد دارد ولی این بدین معنی نیست كه طول عمر قطعات بی نهایت است قطعات مصرفی مانند تیوب ساعت كاركرد مفید و مشخص دارند سایر قطعات مكانیكی و الكتریكی نیز همین طور هستند . ولی در كل اگر دستگاهی پارامترهای اساسی را داشته باشد میتوان بدون در نظر گرفتن استهلاك از آن به صورت ممتد استفاده كرد.

ارسال دیدگاه

captcha