Skip to content

آیا دستگاه فایبر فقط برای غیر فلز می باشد یا دستگاه غیر فلز هم نوع فایبر دارد تشکر

آموزش

سلام. فایبر برای فلزات و غیر فلزات در ماركینگ استفاده می شود اما در برش های سنگین فقط برای فلزات استفاده می شود. دستگاه های غیر فلزات اصولا CO2 هستند.

ارسال دیدگاه

captcha