با خاطرات تصویری، نمایشگاه ها و رویدادهای روتک همراه شوید.

برای اطلاع از آخرین رویدادهای مربوط به روتک، اعم از انواع نمایشگاه های سالیانه داخلی و خارجی، همایش ها و دوره های آموزشی، به صفحه آخرین اخبارهای ما مراجعه کنید.