EN | FA

1401/10/28

کارگاه چوب | دستگاه برش لیزری RT1390

در این ویدئو کارگاه چوب آقای علیزاده یکی از اعضای خانواده روتک هستند، در طی ۶ سال اخیر، ۴ دستگاه لیزر غیزفلزات ۹۰×۱۳۰ جهت توسعه کسب‌وکار خود از شرکت روتک را مشاهده می کنید.

بیشتر

ویدئوهای مرتبط

1401/12/22

برش لیزری چرم با دستگاه برش لیزری RT1390

مشاوره روتک

منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم!

 
جدول مقایسه خالی است