EN | FA

1401/12/13

حکاکی ورق آهن با دستگاه برش لیزر RT1530G2

در این ویدئو با استفاده از دستگاه برش لیزر فلزات RT1530G2، حکاکی ورق آهن انجام شده است.

بیشتر

ویدئوهای مرتبط

1401/12/22

برش لیزری چرم با دستگاه برش لیزری RT1390

مشاوره روتک

منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم!

 
جدول مقایسه خالی است