EN | FA

1401/10/28

برش لیزری چوب با دستگاه برش و حک 1390

در این ویدئو نمونه برش لیزری جعبه شکلات را با استفاده از دستگاه برش لیزری RT1390 مشاهده کنید.

بیشتر

ویدئوهای مرتبط

1401/12/22

برش لیزری چرم با دستگاه برش لیزری RT1390

مشاوره روتک

منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم!

 
جدول مقایسه خالی است