EN | FA

1401/12/22

برش لیزری چرم با دستگاه برش لیزری RT1390

در این ویدئو، نمونه برش لیزری چرم را با استفاده از دستگاه برش و حک لیزری 1390 مشاهده می‌کنید.

بیشتر

ویدئوهای مرتبط

1401/12/22

برش لیزری چرم با دستگاه برش لیزری RT1390

مشاوره روتک

منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم!

 
جدول مقایسه خالی است