EN | FA

1401/10/28

آموزش کار با دستگاه لیزر RT1390 در چرم ماهوت

در این ویدئو تحویل و آموزش کار با دستگاه لیزر 1390 روتک در چرم ماهوت را مشاهده می کنید.

بیشتر

ویدئوهای مرتبط

1401/12/22

برش لیزری چرم با دستگاه برش لیزری RT1390

مشاوره روتک

منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم!

 
جدول مقایسه خالی است