EN | FA

پرسش و پاسخ فنی

سوال : وسط کار دیگر لیزر نمی زد متوجه شدیم سر تیوپ از داخل جرقه می زنه و مثل همیشه تا انتها نمیره بی زحمت بفرمایید مشکل از کجاست؟ قبل از اون خوب کار می کرد

شما باید تیوب لیزر رو تعویض کنید تیوب شما به مرور دچار ترک و نشتی شده و در حال حاضر حجم گاز داخلی برای ایجاد پرتو کافی نیست و منجر به تخلیه الکتریکی میشود.

میتوانید سوال خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید

1اطلاعات فردی
2اطلاعات فنی برقی
3شناخت ابزارهای برقی
4شناخت وسایل اندازه گیری
5اطلاعات مکانیکی و الکترومکانیکی
6آشنایی با ابزار ولتی
7آشنایی با کامپیوتر و بردهای کنترل
8ارسال رزومه
  • اطلاعات فردی

 
جدول مقایسه خالی است