EN | FA

پرسش و پاسخ فنی

سوال : می خواستم بدونم قسمت برآمده عدسی دستگاه لیزر باید رو به سطح میز (پایین) باشه یا برعکس رو به ورودی لیزر ( بالا) ؟

در دستگاه لیزر قسمت محدب یا برآمدگی عدسی دستگاه باید به سمت بالا باشد در این حالت تمام پرتوهای لیزر بعد از برخورد به عدسی به صورت همگرا در نقطه کانونی به هم میرسند ولی در صورتی که قسمت فرورفتگی یا مقعر عدسی به سمت بالا باشد  بعد از برخورد پرتوهای لیزر به عدسی  تمام پرتوها به هم نمی رسند و پرتوهایی که به گوشه های  کناری عدسی برخورد کردند به دلیل مقعر بودن عدسی بصورت واگرا خارج شده و تنها پرتوهای میانی آن بعد از عبور از لیزر به هم دیگر در نقطه کانونی می رسند و حتی در این جالت با کمی جابجا شدن عدسی مقدار پرتوهایی که به هم میرسند متغیر میشود.

 

صفحات پیشنهادی:

عدسی لیزر

میتوانید سوال خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید

مشاوره روتک

منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم!

 
جدول مقایسه خالی است