EN | FA

پرسش و پاسخ فنی

سوال : من چندین بار با مشکل ترک برداشتن لنز لیزر مواجه شدم، اشکال کار کجاست؟

خدمتتون عرض کنیم که این اتفاق بیشتر به دلیل تمیز نکردن و نشستن دوده بر روی لنز لیزر می باشد که در اثر حرارت اشعه باعث ترک خوردن لنز می شود دلیل دیگر می تواند تنظیم نبودن آینه سر هد و برخورد اشعه به قسمت کناری لنز و همچنین واشر روی لنز می باشد که باعث این اتفاق می شود.

 

صفحات پیشنهادی:

آینه لیزر

میتوانید سوال خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید

1اطلاعات فردی
2اطلاعات فنی برقی
3شناخت ابزارهای برقی
4شناخت وسایل اندازه گیری
5اطلاعات مکانیکی و الکترومکانیکی
6آشنایی با ابزار ولتی
7آشنایی با کامپیوتر و بردهای کنترل
8ارسال رزومه
  • اطلاعات فردی

 
جدول مقایسه خالی است