EN | FA

پرسش و پاسخ فنی

سوال : دلیل اینکه توی تیوب حباب جمع میشه چیست؟ قبلا این وضعیت نبوده.

این اتفاق به دو علت وابسته است : ١-پایه تیوب دستگاه لیزر ها از تراز خارج شده است.  ٢- پمپ آب چیلر لیزر ضعیف شده كه میبایست تعویض گردد.

میتوانید سوال خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید

1اطلاعات فردی
2اطلاعات فنی برقی
3شناخت ابزارهای برقی
4شناخت وسایل اندازه گیری
5اطلاعات مکانیکی و الکترومکانیکی
6آشنایی با ابزار ولتی
7آشنایی با کامپیوتر و بردهای کنترل
8ارسال رزومه
  • اطلاعات فردی

 
جدول مقایسه خالی است