EN | FA

پرسش و پاسخ فنی

سوال : دلیل اینکه توی تیوب حباب جمع میشه چیست؟ قبلا این وضعیت نبوده.

این اتفاق به دو علت وابسته است : ١-پایه تیوب دستگاه لیزر ها از تراز خارج شده است.  ٢- پمپ آب چیلر لیزر ضعیف شده كه میبایست تعویض گردد.

میتوانید سوال خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید

Accepted file types: jpg, png, mp4, Max. file size: 100 MB.
فایل خود را آپلود کنید
Accepted file types: jpg, png, Max. file size: 20 MB.
فایل خود را آپلود کنید
Accepted file types: jpg, png, Max. file size: 20 MB.
فایل خود را آپلود کنید
Accepted file types: jpg, png, Max. file size: 20 MB.
فایل خود را آپلود کنید
Accepted file types: jpg, png, Max. file size: 20 MB.
فایل خود را آپلود کنید

مشاوره روتک

منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم!

 
جدول مقایسه خالی است