EN | FA

پرسش و پاسخ فنی

سوال : آیا تنها قطعه مصرفی در دستگاه لیزر تیوب است؟

در دستگاه لیزر تیوب لیزر مهمترین قطعه مصرفی می باشد ولی این بدین معنی نیست كه تنها قطعه ی مصرفی می باشد عمر تیوب بر اساس اعلام سازنده ها حداكثر ده هزار ساعت و در صورت عدم استفاده كامل حدود سه سال می باشد برای سایر قسمت ها عمر خاصی تعیین نگردیده ولی عمده قسمت های درگیر با سیستم كنترل پرتو مانند آینه ها و لنز بسته به شرایط محیطی و كاربری و همین طور نظم اپراتور نیز به شكل عادی حدود ٣ تا ٥ سال است سایر قسمت های مكانیكی و الكتریكی نیز اگر به شكل مرتب و برنامه ریزی حداقل ماهیانه روغن كاری و برای خروج گرد و خاك باد گرفته شوند بین ٥ تا ١٥ سال عمر می كنند . توجه داشته باشید مقادیر اعلام شده بر اساس میانگین پارامترهای اعلام شده از وضعیت اپراتورهای لیزر در قسمت های مختلف كشور اعلام شده و كم و زیاد بودن عمر یك قطعه نسبت به مقدار اعلام شده دلیل بر كیفیت یا عدم كیفیت لازم نمی باشد پارامترهای دخیل در عمر قطعات بسیار متنوع بوده و برای هر مورد نیاز به بررسی فنی می باشد.

 

صفحات پیشنهادی:

آینه لیزر

میتوانید سوال خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید

1اطلاعات فردی
2اطلاعات فنی برقی
3شناخت ابزارهای برقی
4شناخت وسایل اندازه گیری
5اطلاعات مکانیکی و الکترومکانیکی
6آشنایی با ابزار ولتی
7آشنایی با کامپیوتر و بردهای کنترل
8ارسال رزومه
  • اطلاعات فردی

 
جدول مقایسه خالی است