EN | FA

پرسش و پاسخ فنی

سوال : یک دستگاه 90*130 دارم که دچار اشکالی متفاوت شده، توان خروجی دارم و قدرت تیوب به هیچ عنوان کم نشده است اما مانند گذشته کار ما را یا برش نمی دهد و یا خوب نمی برد. مشکل در چیست؟

این مشکل می تواند مرتبط با عدم تراز بودن میز دستگاه لیزر، خرابی یا عدم تنظیم صحیح آینه ها و لنز و یا خرابی پاور باشد البته مواردی در همین راستا از مشکل تیوب لیزر نیز مشاهده شده است که نیازمند تست تیوب با دستگاه می باشد.

میتوانید سوال خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید

1اطلاعات فردی
2اطلاعات فنی برقی
3شناخت ابزارهای برقی
4شناخت وسایل اندازه گیری
5اطلاعات مکانیکی و الکترومکانیکی
6آشنایی با ابزار ولتی
7آشنایی با کامپیوتر و بردهای کنترل
8ارسال رزومه
  • اطلاعات فردی

 
جدول مقایسه خالی است