EN | FA

پرسش و پاسخ فنی

سوال : می خواستم یک دستگاه لیزر خریداری کنم می خواستم یک مارک خوب به بگید.

طبیعتا دستگاه لیزر روتك رو بهتون پیشنهاد می كنیم.

میتوانید سوال خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید

1اطلاعات فردی
2اطلاعات فنی برقی
3شناخت ابزارهای برقی
4شناخت وسایل اندازه گیری
5اطلاعات مکانیکی و الکترومکانیکی
6آشنایی با ابزار ولتی
7آشنایی با کامپیوتر و بردهای کنترل
8ارسال رزومه
  • اطلاعات فردی

 
جدول مقایسه خالی است