EN | FA

پرسش و پاسخ فنی

سوال : می خواستم بدونم با دستگاه لیزر 130*90 زدن مهر به صرفه هست یا نه ؟

استفاده از دستگاهی با این سایز صرفا جهت مهر زدن شاید به صرفه نباشد و شما می توانید با تهیه این دستگاه علاوه بر مهر زدن کار های دیگری را هم برای درآمد زایی در نظر

بگیرید.

 

صفحات مرتبط:

دستگاه لیزر

میتوانید سوال خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید

مشاوره روتک

منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم!

 
جدول مقایسه خالی است