EN | FA

پرسش و پاسخ فنی

سوال : می خواستم بدونم با دستگاه لیزر 130*90 زدن مهر به صرفه هست یا نه ؟

استفاده از دستگاهی با این سایز صرفا جهت مهر زدن شاید به صرفه نباشد و شما می توانید با تهیه این دستگاه علاوه بر مهر زدن کار های دیگری را هم برای درآمد زایی در نظر

بگیرید.

 

صفحات مرتبط:

دستگاه لیزر

میتوانید سوال خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید

1اطلاعات فردی
2اطلاعات فنی برقی
3شناخت ابزارهای برقی
4شناخت وسایل اندازه گیری
5اطلاعات مکانیکی و الکترومکانیکی
6آشنایی با ابزار ولتی
7آشنایی با کامپیوتر و بردهای کنترل
8ارسال رزومه
  • اطلاعات فردی

 
جدول مقایسه خالی است