EN | FA

پرسش و پاسخ فنی

سوال : لطفا تعدادی از مهم ترین پارامترهای بررسی بدنه دستگاه لیزر برای انتخاب را بفرمایید. ممنون

استانداردهایی كه هر كارخانه برای ساخت بدنه دارد شامل نوع نگهداری قطعات مكانیكی در خط تولید از قبیل نگهداری محورها و ریل ها، نوع تراز كردن ریل ها بر روی محور و دستگاه، نوع مونتاژ كردن قطعات مختلف مكانیكی، انتخاب كیفیت ریل های استفاده شده در دستگاه، كیفیت مونتاژ كاری بدنه فلزی دستگاه، ضخامت ورق فلزی استفاده شده در ساخت بدنه.
مهمترین نكته در دستگاه لیزر تراز بودن كلیه محورها در هنگام كار كردن می باشد كه این عامل به طور مستقیم به كیفیت ساخت دستگاه وابسته است.

میتوانید سوال خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید

1اطلاعات فردی
2اطلاعات فنی برقی
3شناخت ابزارهای برقی
4شناخت وسایل اندازه گیری
5اطلاعات مکانیکی و الکترومکانیکی
6آشنایی با ابزار ولتی
7آشنایی با کامپیوتر و بردهای کنترل
8ارسال رزومه
  • اطلاعات فردی

 
جدول مقایسه خالی است