EN | FA

پرسش و پاسخ فنی

سوال : طراحی خطوط خط چین در برنامه لیزر پیوسته میشن. چرا؟

سلام قبل از خروجی نهایی داخل کرل یا نرم افزار طراحی دیگر از فاصله بین خطوط مطمئن شوید و نوع خروجی خود را درست انتخاب کنید dxf یا ai چک شود.

میتوانید سوال خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید

Accepted file types: jpg, png, mp4, Max. file size: 100 MB.
فایل خود را آپلود کنید
Accepted file types: jpg, png, Max. file size: 20 MB.
فایل خود را آپلود کنید
Accepted file types: jpg, png, Max. file size: 20 MB.
فایل خود را آپلود کنید
Accepted file types: jpg, png, Max. file size: 20 MB.
فایل خود را آپلود کنید
Accepted file types: jpg, png, Max. file size: 20 MB.
فایل خود را آپلود کنید

مشاوره روتک

منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم!

 
جدول مقایسه خالی است