EN | FA

پرسش و پاسخ فنی

سوال : طراحی خطوط خط چین در برنامه لیزر پیوسته میشن. چرا؟

سلام قبل از خروجی نهایی داخل کرل یا نرم افزار طراحی دیگر از فاصله بین خطوط مطمئن شوید و نوع خروجی خود را درست انتخاب کنید dxf یا ai چک شود.

میتوانید سوال خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید

مشاوره روتک

منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم!

 
جدول مقایسه خالی است