EN | FA

پرسش و پاسخ فنی

سوال : تا الان دو بار لولای درب دستگاه لیزر در حال بسته بودن شکسته است. علت چیست؟

اصولا لولای درب دستگاه لیزر در حالت بسته دچار شکستگی نمی شود مگر اینکه در حالت باز بودن دچار ترک شده باشد و هنگام بسته شدن به علت فشار جک ها از هم باز شود.
اگر جک های دستگاه لیزر را تعویض نموده اید از توان آنها نسبت به وزن درب مطمئن شوید.

میتوانید سوال خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید

1اطلاعات فردی
2اطلاعات فنی برقی
3شناخت ابزارهای برقی
4شناخت وسایل اندازه گیری
5اطلاعات مکانیکی و الکترومکانیکی
6آشنایی با ابزار ولتی
7آشنایی با کامپیوتر و بردهای کنترل
8ارسال رزومه
  • اطلاعات فردی

 
جدول مقایسه خالی است