EN | FA

پرسش و پاسخ فنی

سوال : سیستم تنظیم برای مقادیر 98 برای توان بالا و دو برای توان پایین روی دستگاه لیزر را توضیح دهید. تشکر از لطف شما

در دستگاه لیزر می توانید محدودیت حداقل و حداکثر توان را تعیین کنید حداقل توان خروجی برای لیزر CO2  دو درصد و بیشترین توان خروجی 98 درصد حساب می شود.

میتوانید سوال خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید

مشاوره روتک

منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم!

 
جدول مقایسه خالی است