EN | FA

پرسش و پاسخ فنی

سوال : سیستم تنظیم برای مقادیر 98 برای توان بالا و دو برای توان پایین روی دستگاه لیزر را توضیح دهید. تشکر از لطف شما

در دستگاه لیزر می توانید محدودیت حداقل و حداکثر توان را تعیین کنید حداقل توان خروجی برای لیزر CO2  دو درصد و بیشترین توان خروجی 98 درصد حساب می شود.

میتوانید سوال خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید

1اطلاعات فردی
2اطلاعات فنی برقی
3شناخت ابزارهای برقی
4شناخت وسایل اندازه گیری
5اطلاعات مکانیکی و الکترومکانیکی
6آشنایی با ابزار ولتی
7آشنایی با کامپیوتر و بردهای کنترل
8ارسال رزومه
  • اطلاعات فردی

 
جدول مقایسه خالی است