EN | FA

پرسش و پاسخ فنی

سوال : دستگاه لیزر من هنگام حکاکی تصویر یا نوشته را خط خط حک می کند یعنی بین خطوط حک فاصله می مونه علتش چیه؟

این مساله از طریق نرم افزار قابل حل می باشد و بسته به نرم افزار شما با نام های Scan Jape و Interval و… به عنوان گزینه درج شده است که قابلیت کم کردن و بیشتر کردن این فواصل با توجه به کیفیت کار وجود دارد.

میتوانید سوال خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید

1اطلاعات فردی
2اطلاعات فنی برقی
3شناخت ابزارهای برقی
4شناخت وسایل اندازه گیری
5اطلاعات مکانیکی و الکترومکانیکی
6آشنایی با ابزار ولتی
7آشنایی با کامپیوتر و بردهای کنترل
8ارسال رزومه
  • اطلاعات فردی

 
جدول مقایسه خالی است