EN | FA

پرسش و پاسخ فنی

سوال : در برش لیزر غیر فلزات درصد خطا چقدر است؟

دقت در دستگاه های لیزر غیر فلزات وابسته به نوع کیفیت قطعات و نوع مونتاژ کردن قطعات وابسته است. در دستگاه های لیزر غیر فلزات روتک این دقت در حد 0.01 می باشد.

میتوانید سوال خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید

1اطلاعات فردی
2اطلاعات فنی برقی
3شناخت ابزارهای برقی
4شناخت وسایل اندازه گیری
5اطلاعات مکانیکی و الکترومکانیکی
6آشنایی با ابزار ولتی
7آشنایی با کامپیوتر و بردهای کنترل
8ارسال رزومه
  • اطلاعات فردی

 
جدول مقایسه خالی است