EN | FA

پرسش و پاسخ فنی

سوال : در برش لیزر غیر فلزات درصد خطا چقدر است؟

دقت در دستگاه های لیزر غیر فلزات وابسته به نوع کیفیت قطعات و نوع مونتاژ کردن قطعات وابسته است. در دستگاه های لیزر غیر فلزات روتک این دقت در حد 0.01 می باشد.

میتوانید سوال خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید

مشاوره روتک

منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم!

 
جدول مقایسه خالی است