EN | FA

پرسش و پاسخ فنی

سوال : اندازه بسیاری ازطرح های سایت غیر واقعی است؟ چرا و چه بایدکرد؟

نسبت ابعاد درست است ولی سایز باید توسط کاربر تعیین گردد که مشکل خاصی هم نیست.

میتوانید سوال خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید

مشاوره روتک

منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم!

 
جدول مقایسه خالی است