EN | FA

پرسش و پاسخ فنی

سوال : اندازه بسیاری ازطرح های سایت غیر واقعی است؟ چرا و چه بایدکرد؟

نسبت ابعاد درست است ولی سایز باید توسط کاربر تعیین گردد که مشکل خاصی هم نیست.

میتوانید سوال خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید

1اطلاعات فردی
2اطلاعات فنی برقی
3شناخت ابزارهای برقی
4شناخت وسایل اندازه گیری
5اطلاعات مکانیکی و الکترومکانیکی
6آشنایی با ابزار ولتی
7آشنایی با کامپیوتر و بردهای کنترل
8ارسال رزومه
  • اطلاعات فردی

 
جدول مقایسه خالی است