EN | FA

پرسش و پاسخ فنی

سوال : آیا دستگاه برش لیزری چوب برای بدن ضرر دارد؟ چه نکات ایمنی رو پیشنهاد می کنید؟

دستگاه های لیزر CO2 تنها عضوی از بدن رو كه تهدید میكند چشم است. اثر این لیزر بر روی چشم ها در كوتاه مدت مشهود نیست و حس نمی شود اما در طی مدت ٨ تا ١٠ سال موجب بیماری آب مروارید می شود .
پس باید در زمانی كه دستگاه لیزر كار می كند به طور مستقیم به اشعه لیزر نگاه مستقیم نكرد.

 

صفحات مرتبط:

دستگاه برش لیزری چوب

میتوانید سوال خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید

1اطلاعات فردی
2اطلاعات فنی برقی
3شناخت ابزارهای برقی
4شناخت وسایل اندازه گیری
5اطلاعات مکانیکی و الکترومکانیکی
6آشنایی با ابزار ولتی
7آشنایی با کامپیوتر و بردهای کنترل
8ارسال رزومه
  • اطلاعات فردی

 
جدول مقایسه خالی است