EN | FA

پرسش و پاسخ فنی

سوال : دستگاه شفنگ 1390 دارم که min power و max power در داخل دستگاه روی 98% تنظیم شده آیا باید غیر این که تنظیمات در نرم افزار تنظیم میشه باید این اعداد را با توجه به کارهای مختلف تغییر داد یا این که باید ثابت باشه ؟

سلام MIN POWER  و MAX POWER  که بروی نمایشگر دستگاه برش لیزری وجود دارد مشخص کننده حداقل و حداکثر توانی است که امکان استفاده از تیوب لیزر وجود دارد که به طور معمول حداقل روی %2 و حداکثر روی 98% تنظیم می شود.

میتوانید سوال خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید

1اطلاعات فردی
2اطلاعات فنی برقی
3شناخت ابزارهای برقی
4شناخت وسایل اندازه گیری
5اطلاعات مکانیکی و الکترومکانیکی
6آشنایی با ابزار ولتی
7آشنایی با کامپیوتر و بردهای کنترل
8ارسال رزومه
  • اطلاعات فردی

 
جدول مقایسه خالی است