EN | FA

پرسش و پاسخ فنی

سوال : دستگاه شفنگ 1390 دارم که min power و max power در داخل دستگاه روی 98% تنظیم شده آیا باید غیر این که تنظیمات در نرم افزار تنظیم میشه باید این اعداد را با توجه به کارهای مختلف تغییر داد یا این که باید ثابت باشه ؟

سلام MIN POWER  و MAX POWER  که بروی نمایشگر دستگاه برش لیزری وجود دارد مشخص کننده حداقل و حداکثر توانی است که امکان استفاده از تیوب لیزر وجود دارد که به طور معمول حداقل روی %2 و حداکثر روی 98% تنظیم می شود.

میتوانید سوال خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید

Accepted file types: jpg, png, mp4, Max. file size: 100 MB.
فایل خود را آپلود کنید
Accepted file types: jpg, png, Max. file size: 20 MB.
فایل خود را آپلود کنید
Accepted file types: jpg, png, Max. file size: 20 MB.
فایل خود را آپلود کنید
Accepted file types: jpg, png, Max. file size: 20 MB.
فایل خود را آپلود کنید
Accepted file types: jpg, png, Max. file size: 20 MB.
فایل خود را آپلود کنید

مشاوره روتک

منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم!

 
جدول مقایسه خالی است