مقالات آموزشی

آشنایی با پارامترهای جوش لیزری

امروزه علاوه بر دستگاه های برش و حک لیزری، دستگاه دیگری به نام دستگاه جوش لیزری در صنایع مختلف کاربرد دارد؛ بنابراین نیاز است تا با تنظیمات و پارامترهای گوناگون این دستگاه آشنا شوید.

پارامترهای جدول اول فقط برای مرجع هستند و تغییرات پارامتر عمدتاً بر اساس قدرت لیزر، روش جوشکاری متریال‌ها و عرض جوش تنظیم می‌شود.

نکته: هرچه صفحه ی جوشکاری نازک‌تر باشد، قدرت کمتر خواهد بود و در شرایط عادی و حالت خط، پارامترهای کنترل هد لیزر برای جوشکاری گوشه خارجی، جوش مورب مناسب‌تر است و نوع O اساساً برای اکثر جوشکاری‌ها مناسب است.

 

جدول پارامترهای جوش لیزری (حالت خطی)

شماره متریال روش‌ها و متریال‌های جوشکاری پارامترهای حالت خطی نمونه
کنترل لیزر کنترل موتور
توان (وات) فرکانس

(هرتز)

چرخه

کار

حالت کارکرد فرکانس

(هرتز)

طول

(میلی‌متر)

1  

 

 

 

آهن

0.5 میلیمتر

جوشکاری گوشه (داخلی)

حدود

300W

3000-5000 60-80% line 12-22 1.2-1.8
2 0.5 میلیمتر

جوشکاری گوشه (خارجی)

حدود

300W

3000-5000 60-80% line 12-22 1.2-1.8
3 0.5 میلیمتر

جوشکاری مورب

حدود

300W

3000-5000 60-80% line 12-22 1.6-2.8
4 0.5 میلیمتر

جوشکاری تخت

حدود

300W

3000-5000 60-80% line 12-22 1.6-2.8
5 1 میلیمتر

جوشکاری گوشه (داخلی)

حدود

450W

3000-5000 100% line 8-16 1.2-1.8
6 1 میلیمتر

جوشکاری گوشه (خارجی)

حدود

450W

3000-5000 100% line 8-16 1.2-1.8
7 1 میلیمتر

جوشکاری مورب

حدود

450W

3000-5000 100% line 8-16 1.6-2.8
8 1 میلیمتر

جوشکاری تخت

حدود

450W

3000-5000 100% line 8-16 1.6-2.8
9 0.5 میلیمتر

جوشکاری گوشه (داخلی)

حدود

700W

3000-5000 100% line 8-16 1.2-1.8
10 2 میلیمتر

جوشکاری گوشه (خارجی)

حدود

700W

3000-5000 100% line 8-16 1.2-1.8
11 2 میلیمتر

جوشکاری مورب

حدود

700W

3000-5000 100% line 8-16 1.6-2.8
12 2 میلیمتر

جوشکاری تخت

حدود

700W

3000-5000 100% line 8-16 1.6-2.8
13 4 میلیمتر

جوشکاری گوشه (داخلی)

حدود

1300W

3000-5000 100% line 8-16 1.6-2.8
14 4 میلیمتر

جوشکاری تخت

حدود

1300W

3000-5000 100% line 8-16 1.6-2.8
15 آلومینیوم 1 میلیمتر

جوشکاری گوشه (داخلی)

حدود

700W

3000-5000 100% line 4-12 0.8-1.8
16 1 میلیمتر

جوشکاری مورب

حدود

700W

3000-5000 100% line 4-12 1.6-2.8
17 1 میلیمتر

جوشکاری تخت

حدود

700W

3000-5000 100% line 4-12 1.6-2.8
18 2 میلیمتر

جوشکاری گوشه (داخلی)

حدود

1200W

3000-5000 100% line 4-12 1.2-1.8
19 2 میلیمتر

جوشکاری گوشه (خارجی)

حدود

1200W

3000-5000 100% line 4-12 1.6-2.8
20 2 میلیمتر جوشکاری مورب حدود

1200W

3000-5000 100% line 4-12 1.6-2.8
21 سزیم 1 میلیمتر

جوشکاری گوشه (داخلی)

حدود

450W

3000-5000 100% line 8-16 1.2-2
22 1 میلیمتر

جوشکاری گوشه (خارجی)

حدود

450W

3000-5000 100% line 8-16 1.6-2.8
23 1 میلیمتر جوشکاری مورب حدود

450W

3000-5000 100% line 4-16 1.6-2.8
24 1 میلیمتر

جوشکاری تخت

حدود

450W

3000-5000 100% line 8-16 1.6-2.8
25 2 میلیمتر

جوشکاری گوشه (داخلی)

حدود

700W

3000-5000 100% line 8-16 1.2-2
26 2 میلیمتر

جوشکاری گوشه (خارجی)

حدود

700W

3000-5000 100% line 8-16 1.6-2.8
27 2 میلیمتر

جوشکاری تخت

حدود

700W

3000-5000 100% line 8-16 1.6-2.8
28 4 میلیمتر

جوشکاری گوشه (داخلی)

حدود

1200W

3000-5000 100% line 8-16 1.2-2
29 جوشکاری گوشه (خارجی) حدود

1200W

3000-5000 100% line 8-16 1.6-2.8
30 4 میلیمتر

جوشکاری تخت

حدود

1200W

3000-5000 100% line 8-16 1.6-2.8

نکته:

  • پهنای نوسان گالوانومتر را با توجه به عرض جوش صفحه مورد نظر تنظیم کنید.
  • مصرف انرژی لیزر متناسب با ضخامت صفحه است، هرچه صفحه ضخیم تر باشد، قدرت لیزر بیشتر است و بالعکس.
  • پارامترهای صفحات نازک کمتر از 1.0 متفاوت است و پارامترهای چرخه کار لیزر با توجه به درجات مختلف صفحه نازک تغییر می‌کند که عمدتا بر توانایی نفوذ جوش صفحات نازک تاثیر می‌گذارد.
  • حالت خط برای اکثر جوشکاری‌ها، مانند جوشکاری مورب و جوشکاری مسطح مناسب است.
  • فرکانس تفنگ جوشکاری در محدوده 4-20 است و توان استفاده از صفحات مختلف را می‌توان کمی تنظیم کرد.
  • حالت جوشکاری O-mode معمولا برای انواع جوشکاری مناسب هستند که باعث می‌شود متریال‌ها کاملاً ذوب شده و جوشکاری بهتر و پایدارتر از حالت خطی باشد؛ بنابراین این روش نیازمندی‌های بالاتری برای قدرت لیزر دارند.

بیشتر بخوانید: آشنایی با فیدر سیم جوش لیزری

جدول پارامترهای جوش لیزری (حالت O)

شماره متریال روش‌ها و متریال‌های جوشکاری پارامترهای حالت O نمونه
کنترل لیزر کنترل موتور
توان (وات) فرکانس

(هرتز)

چرخه

کار

حالت کارکرد فرکانس

(هرتز)

طول

(میلی‌متر)

1  

 

 

 

آهن

0.5 میلیمتر

جوشکاری گوشه (داخلی)

حدود

350W

3000-5000 60-80% O 12-22 0.8-1.8
2 0.5 میلیمتر

جوشکاری گوشه (خارجی)

حدود

350W

3000-5000 60-80% O 12-22 0.8-1.8
3 0.5 میلیمتر

جوشکاری مورب

حدود

350W

3000-5000 60-80% O 12-22 1.4-2.8
4 0.5 میلیمتر

جوشکاری تخت

حدود

350W

3000-5000 60-80% O 12-22 1.4-2.8
5 1 میلیمتر

جوشکاری گوشه (داخلی)

حدود

500W

3000-5000 100% O 8-16 0.8-1.8
6 1 میلیمتر

جوشکاری گوشه (خارجی)

حدود

500W

3000-5000 200% O 8-16 0.8-1.8
7 1 میلیمتر

جوشکاری مورب

حدود

500W

3000-5000 300% O 8-16 1.4-2.8
8 1 میلیمتر

جوشکاری تخت

حدود

500W

3000-5000 400% O 8-16 1.4-2.8
9 2 میلیمتر

جوشکاری گوشه (داخلی)

حدود

750W

3000-5000 500% O 8-16 0.8-1.8
10 2 میلیمتر

جوشکاری گوشه (خارجی)

حدود

750W

3000-5000 600% O 8-16 0.8-1.8
11 2 میلیمتر

جوشکاری مورب

حدود

750W

3000-5000 700% O 8-16 1.4-2.8
12 2 میلیمتر

جوشکاری تخت

حدود

750W

3000-5000 800% O 8-16 1.4-2.8
13 4 میلیمتر

جوشکاری گوشه (داخلی)

حدود

1350W

3000-5000 900% O 8-16 1.4-2.8
14 4 میلیمتر

جوشکاری تخت

حدود

1350W

3000-5000 1000% O 8-16 1.4-2.8
15 آلومینیوم 1 میلیمتر

جوشکاری گوشه (داخلی)

حدود

750W

3000-5000 1100% O 4-12 0.8-1.8
16 1 میلیمتر

جوشکاری مورب

حدود

750W

3000-5000 1200% O 4-12 1.4-2.8
17 1 میلیمتر

جوشکاری تخت

حدود

750W

3000-5000 1300% O 4-12 1.4-2.8
18 2 میلیمتر

جوشکاری گوشه (داخلی)

حدود

1300W

3000-5000 1400% O 4-12 0.8-1.8
19 2 میلیمتر

جوشکاری گوشه (خارجی)

حدود

1300W

3000-5000 1500% O 4-12 1.4-2.8
20 2 میلیمتر جوشکاری مورب حدود

1300W

3000-5000 1600% O 4-12 1.4-2.8
21 سزیم 1 میلیمتر

جوشکاری گوشه (داخلی)

حدود

500W

3000-5000 100% O 8-16 1.2-2
22 1 میلیمتر

جوشکاری گوشه (خارجی)

حدود

500W

3000-5000 100% O 8-16 1.6-2.8
23 1 میلیمتر جوشکاری مورب حدود

500W

3000-5000 100% O 4-16 1.6-2.8
24 1 میلیمتر

جوشکاری تخت

حدود

500W

3000-5000 100% O 8-16 1.6-2.8
25 2 میلیمتر

جوشکاری گوشه (داخلی)

حدود

750W

3000-5000 100% O 8-16 1.2-2
26 2 میلیمتر

جوشکاری گوشه (خارجی)

حدود

750W

3000-5000 100% O 8-16 1.6-2.8
27 2 میلیمتر

جوشکاری تخت

حدود

750W

3000-5000 100% O 8-16 1.6-2.8
28 4 میلیمتر

جوشکاری گوشه (داخلی)

حدود

1250W

3000-5000 100% O 8-16 1.2-2
29 4 میلیمتر

جوشکاری گوشه (خارجی)

حدود

1250W

3000-5000 100% O 8-16 1.6-2.8
30 4 میلیمتر

جوشکاری تخت

حدود

1250W

3000-5000 100% O 8-16 1.6-2.8

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.