Skip to content

وقتی میخوام فایل کَد رو توی لیزر وورک باز کنم میگه فایل وجود نداره با اینکه فایل در کَد نشان داده می شه. فایل کورل هم باز نمی کنه. تشکر

آموزش

فرمت فایل باید برداری باشد DXF یا AI یا PLT اگر فرمت دیگری باشد ممکن است در نرم افزار باز نشود.