Skip to content

یک دستگاه لیزر دارم زبان دستگاه ام به چینی تبدیل شده نمی توانم باهاش کار کنم، راهنمایی کنید زبان دستگاه به انگلیسی شود.

آموزش

این نوع مین برد فقط مختص همون شرکت هست و لذا باید با خدمات خود شرکت تماس بگیرید.

 

صفحات مرتبط:

دستگاه لیزر