Skip to content

چگونه می شود با دستگاه لیزر CO2 برش فلز انجام بدهیم؟ برای برش ورق های استیل برای تابلو سازی تا ضخامت حداکثر 0.5 میلیمتر لازم دارم .

آموزش

برای برش کاری فلز شرایط لنز و گاز خروجی باید تعویض گردد، البته حداقل توان لازم برای برش فلز 150 وات است که تیوب های معمولی در صورت استفاده با حداکثر توان به سرعت دچار مشکل و افت توان می شوند لذا تغییر دستگاه معمولی برای برش فلزکاری ممکن می باشد ولی به طور کلی دستگاهی که برای برش فلز طراحی شده باشد استحکاک کمتر و قدرت بالاتری در برش دارد.

ارسال دیدگاه

captcha