Skip to content

وقتی کار حکاکی انجام می دم تو سایز کوچیک اطراف نوشته ها سایه می ندازه می خواستم ببینم مشکل از کجاست؟

آموزش

ارسال دیدگاه

captcha