Skip to content

کار من حکاکی عکس روی سنگ قبر است. دستگاه لیزر عکس را به صورت خطی می زند. از کسی شنیدم که میشه عکس را در برنامه فتوگرایو نقطه ای کردش. راه حل نقطه نقطه ای کردن را توضیح می دهید؟

آموزش

ارسال دیدگاه

captcha