Skip to content

می خواستم بدونم با دستگاه لیزر 130*90 زدن مهر به صرفه هست یا نه ؟

آموزش

استفاده از دستگاهی با این سایز صرفا جهت مهر زدن شاید به صرفه نباشد و شما می توانید با تهیه این دستگاه علاوه بر مهر زدن کار های دیگری را هم برای درآمد زایی در نظر

بگیرید.

 

صفحات مرتبط:

دستگاه لیزر

ارسال دیدگاه

captcha