Skip to content

من پایه چوب دادم لیزر کردن اونقدر دوده و‌سیاهی میده که نمی تونم روی کار سوارش کنم. کارم کاغذ سفید هست جای دست روش میمونه چیکارکنم؟

آموزش

سلام می توانید از محلول الکل برای پاک کردن سطوح استفاده کنید.