Skip to content

من دستگاه 130 در90 دارم. قسمت هد به علت برخورد با متریال کمی کج شده و اشعه رو وقتی درست وسط لوله تنظیمش می کنم کج می بره. چطوری و با چه وسیله ای می تونم دقیق ترازش کنم؟ یا باید نازل عوض بشه ؟

آموزش

می توانید به وسیله یک پلکسی یک سانتی شدت کج شدگی را با پالس متوالی دیده و با شل کردن پیچ ها نگه دارنده و قرار دادن واشر زیر آن جهت را مجددا تنظیم کنید. اگر تابیدگی شدید باشد باید هد تعویض گردد.

ارسال دیدگاه

captcha