Skip to content

مشکل datum اتوماتیک بودن لیزر رو دارم میخوام از حالت اتوماتیک بودن خارجش کنم به صورتی که وقتی روشن میشه اتوماتیک datun نزنه توی تنظیمات هم تیک datum برو برداشتم ولی جواب نداد و همچنان بعد از روشن کردن اتوماتیک datum میزنه

آموزش

سلام دلیل این اتفاق نزدن گزینه download cfg بعد تغییرات می باشد.