Skip to content

مشکل دستگاه لیزر – تعداد خطوط سیاه عمودی در چهره عکس دیده میشود. علت چیست؟

آموزش

سلام احتمالا این موضوع مربوط به طراحی شما می باشد ولی اگر از طراحی اطمینان کامل دارید باید اول واگن و قطعات مکانیکی و سپس مین برد مورد بررسی قرا بگیرد.

ارسال دیدگاه

captcha