Skip to content

مشکل خطی زدن عکس روی سنگ چیه؟

آموزش

میتوان تنظیم نبودن آینه و كج بودن محور را ذکر کرد. فایل باید در یك دستگاه لیزر دیگر تست شود ممكن است از فایل یا نرم افزار واسط باشد.

صفحات مرتبط:

آینه لیزر

تنظیم آینه لیزر

حکاکی سنگ

ارسال دیدگاه

captcha